הסכם עבודה אישי - עו"ד אורן גרוס

מהו הסכם עבודה אישי?

האם חובה לחתום עליו? מדוע חשוב להיוועץ בעורך דין טרם החתימה?

הסכם עבודה (גם חוזה עבודה) הוא מסמך אשר מעגן את כלל ההסכמות בין העובד לבין המעסיק. מטרתו העיקרית היא להסדיר את יחסי העבודה ביניהם ולהגן עליהם.

חוק הודעה לעובד

אין חובה חוקית לחתום על חוזה עבודה אישי כאשר מתחילים לעבוד במקום חדש, אבל ע"פ חוק הודעה לעובד, המעסיק צריך למסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים לאחר שהעובד התחיל לעבוד במקום העבודה. ההודעה תמסר בכתב ותכלול פירוט של תנאי העבודה, שכר, שעות העבודה וכד'.

פירוט בהסכם העבודה

בנוסף להתייחסות לשכר, זכויות סוציאליות וכד', לעתים בהסכם ההעסקה יפורטו גם הגבלות והוראות בדבר שמירה על סודיות/אי תחרות לתקופה מסוימת.
אם סוכם בין הצדדים כי תחילת העבודה תהיה תקופת נסיון, יש לפרט בהסכם מה משך התקופה ומה השכר שהעובד יקבל באותה תקופה.

טרם החתימה על חוזה העבודה, יש חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בדיני עבודה ושיש לו נסיון בליווי עובדים מקליטתם ועד פרישתם, וזאת כדי לעגן בהסכם פרטים חשובים שישפיעו על תנאי עבודתו של העובד כולל על תנאי פרישתו או פיטוריו ממקום העבודה.

חשוב מאוד שבעת החתימה על ההסכם, הצדדים ידעו בדיוק על מה הם חותמים ויבינו כל סעיף בהסכם. הדבר רלוונטי לגבי כלל המעסיקים והעובדים – הן עובדים זוטרים והן עובדים בדרג ניהולי בכיר, אשר כל אי דיוק באחד מסעיפי החוזה, יכול להשפיע בצורה עמוקה על הפנסיה או הפיצויים שיקבלו בבוא העת.

סעיפים לא חוקיים בחוזה עבודה

חשוב להבהיר, כי סעיפים שעומדים בניגוד לחוק, לא מחייבים את העובדים גם אם הם חתמו על הסכם העבודה.

הסכם עבודה יכול להוסיף על הזכויות שיש לעובדים ע"פ החוק, ולא לבטל אותן.

בהתאם לכך, סעיפים בהסכם עבודה אישי שמבטלים זכויות שמוקנות לעובד מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל עליו, או מפחיתים זכויות אלו או אף מנוגדים אליהן, בטלים.

יש להדגיש, כי חוזה עבודה יכול להוסיף על זכויות שעובד זכאי להן מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל עליו ולא לבטל אותן.

לייעוץ משפטי ותיאום פגישה מלאו פרטים

שינוי תנאי בחוזה העבודה

לא ניתן לשנות באופן חד צדדי אחד מהתנאים או יותר אשר בחוזה העבודה.

השינוי יכול להיעשות רק בהסכמה של העובד והמעסיק. גם בנקודה זו, אם מעסיק רוצה לשנות תנאי כלשהו, והעובד אינו בטוח שהשינוי מוצדק, מומלץ להתייעץ עם עו"ד בעל נסיון בהסכמי עבודה ולבחון את הדברים.

 

משרד עו"ד ונוטריון גרוס אפלמן מתמחה בדיני עבודה ובעל נסיון רב בייעוץ לעובדים בכל המגזרים בנוגע להסכמי עבודה.

Call Now Button03-9790000
דילוג לתוכן