עורך דין עבירות משמעת - ייצוג משפטי לעובדי מדינה ומנהלים בכירים

על בית הדין למשמעת, אמצעי המשמעת שבית הדין יכול להטיל על עובדי מדינה ועובדי הרשויות וחשיבות ההיוועצות בעורך דין שמתמחה בדיני משמעת

ייצוג משפטי לעובדי מדינה

לרוב, בית הדין דן בהרכב של שלושה. אב בית הדין משמש כיו"ר והוא אחראי על ניהול בית הדין. ההליכים בפני בית הדין הם פומביים, מלבד במקרים בהם בית הדין הורה על דיון בדלתיים סגורות מטעמי ביטחון או מוסר.

חוק שירות המדינה (משמעת) תשל"ג – 1963 והתקשי"ר (תקנון שירות המדינה) מתווים את כללי האתיקה של עובדי המדינה.

הגדרה רחבה לעבירות משמעת

הגדרת חוק שירות המדינה לעבירות משמעת היא רחבה, והמשמעות היא שעובד מדינה עלול למצוא את עצמו מואשם בעבירת משמעת בשל התנהגות שלא נאסרה באופן מפורש וברור, והוא לא היה יכול לדעת שיינקטו נגדו צעדים משמעתיים. 

מבין העבירות הנפוצות, ניתן למנות את העבירות הבאות: התנהגות שאינה הולמת את עובד מדינה ו/או תפקידו, דיווחים כוזבים, קבלת דבר במרמה ושימוש במאגר מידע שלא כדין ושלא לצרכי עבודה.

חקירה משמעתית

הליך משמעתי נגד עובד מדינה יחל בחקירה משמעתית ע"י אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה.

כבר בשלב זה ישנה חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד שמתמחה בדיני משמעת, כדי לתת לעובד מידע, לכוון אותו בתהליך ולפעול מראש באופן אשר ימנע ככל האפשר את שלילת זכויותיו בהמשך, בכללן: פיצויים, פנסיה וזכויות סוציאליות אחרות.

אמצעי משמעת

בגזר דינו, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה יכול להטיל על עובד המדינה אחד או יותר מהאמצעים המפורטים בחוק, ביניהם: 

  • התראה
  • נזיפה
  • נזיפה חמורה
  • הורדה בדרגה
  • הפקעת חלק מהמשכורת החודשית של העובד
  • העברה למשרה אחרת
  • פיטורים 
  • ועוד

לייעוץ משפטי ותיאום פגישה מלאו פרטים

עובדים ברשויות המקומיות

לא רק עובדי מדינה, גם העובדים ברשויות המקומיות כפופים לדין משמעתי, ונתונים לשיפוט משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות.
בית הדין למשמעת פועל מכח חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978(להלן: החוק).
החוק מגדיר מהי רשות מקומית – עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים.

בית הדין למשמעת

תפקידו של בית הדין למשמעת הוא לשפוט את עובדי הרשויות המקומיות אשר פגעו במשמעת ובתדמיתה של הרשות המקומית, וכן ליצור הרתעה הולמת.

באילו עבירות משמעת מדובר?

החוק מפרט סוגים שונים של עבירות. עובד רשות מקומית שהוכח לגביו, כי בצע אחת מהן, אשם בעבירת משמעת. כך למשל: עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות המקומית; התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו, הורשע בעבירה שיש עמה קלון ועוד.

בית הדין ידון בהרכב של שלושה דיינים, שימנה אב בית הדין.

באילו אמצעי משמעת ניתן לנקוט?

אמצעי המשמעת בהם בית הדין יכול לנקוט הם נרחבים, וביניהם: התראה, נזיפה, הורדה בדרגה, הפקעה של חלק מהמשכורת, פיטורים, פיטורים כולל תשלום פיצויים ועוד.

הגשת תלונה

הליך משמעתי נגד עובד רשות מקומית יחל עם הגשת תלונה/קובלנה כנגדו לתובע, אשר מונה ע"י ראש הרשות המקומית. 

כאשר נודע לעובד שהוגשה נגדו תלונה, חשוב שכבר בשלב הראשוני יתייעץ עם עו"ד בעל נסיון בדיני משמעת עוד לפני שייתן את גרסתו לתובע.

ייעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני יכול להשפיע על המשך ההליך ותוצאותיו. עורך הדין יסייע לעובד הרשות המקומית להגיע לתוצאה הטובה ביותר האפשרית.

משרד עו"ד גרוס-אפלמן מתמחה בייצוג עובדי מדינה ורשויות מקומיות לכל אורך ההליך. החל בהגשת תלונה או בפתיחת חקירה, כולל ייצוג בבית הדין והגשת ערעור במקרה הצורך.

חשוב לפנות כבר מהרגע הראשון, כדי לקבל ייעוץ מתאים שימנע אבדן זכויות.

Call Now Button03-9790000
דילוג לתוכן